آموزش نوشتن عنوان دقیق و توصیفی برای مقاله

آموزش نوشتن عنوان دقیق و توصیفی برای مقاله

عنوان باید توضیح دهد که مقاله عموماً درباره‌ی چیست. اولین (و شاید تنها) فرصت شماست تا توجه خواننده را جلب کنید. به این ترتیب، به یاد داشته باشید که اولین خوانندگان شما داورها هستند. همچنین، خوانندگان شما نویسندگان بالقوه‌ای هستند که از مقاله‌ی شما نقل‌قول خواهند کرد، پس اولین تأثیر قدرتمند است!

ما غرق مطالب چاپی هستیم، و خوانندگان وقت ندارند تمام تولیدات علمی را بخوانند. خوانندگان باید گزینشی عمل کنند و این گزینش غالباً از عنوان نشأت می‌گیرد.

داوران بررسی خواهند که آیا عنوان مشخص است و آیا بازتاب محتوای مقاله است یا خیر. داورها از عنواینی که فاقد معنا هستند یا به درستی بیانگر موضوع اصلی نیستند متنفرند. از همین رو، آموزندگی و دقت عنوان را حفظ کنید (صریح، تشریحی و نه زیادی طولانی).

باید از زبان فنی و اختصارات، در صورت امکان، اجتناب کنید، زیرا لازم است که تا حد ممکن خوانندگان بیشتری را جلب کنید. مدتی را صرف تأمل درباره‌ی عنوان کنید و با آن درباره‌ی نویسنده‌ی مشترک مقاله‌تان بحث کنید.

در این قسمت از آموزش مقاله نویسی می‌توانید برخی نمونه‌های عناوین اصلی را ببینید و اینکه بعد از داوری و اظهارنظر درباره‌ی آنها چه تغییری کرده‌اند:

مثال ۱

  • عنوان اصلی: مشاهدات اولیه درباره‌ی تأثیر شوری بر توزیع جامعه‌ی زیراقیانوسی در سیستم مصب زیست‌شناختی، در دریای شمال
  • عنوان اصلاح شده: تأثیرات شوری بر توزیع زیراقیانوسی در محدوده‌ی مصب شلت(دریای شمال)
  • نظر داور: عناوین طولانی حواس خواننده را پرت می‌کنند. همه‌ی موارد زاید از قبیل «مطالعاتی در مورد»، «ماهیت»، و… را حذف کنید. هرگز از عباراتی مانند «اولیه» استفاده نکنید. دقیق باشید.

مثال ۲

  • عنوان اصلی: تأثیر آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی باکتری‌ها
  • عنوان اصلاح‌شده: ممانعت از رشد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس توسط استرپتومایسین
  • نظر داور: عناوین باید مشخص باشند. هنگام تدوین عناوین در این مورد تأمل کنید «من چگونه درباره‌ی این اطلاعات جستجو خواهم کرد».

مثال ۳

  • عنوان اصلی: ساخت نانوالیاف‌های هم‌محور کربن/CdS که ویژگی‌های نوری و برقی نشان می‌دهند، از طریق الکتروریستی کربن
  • عنوان اصلاح‌شده: الکتروریسی نانوالیاف‌های هم‌محور کربن/CdS از طریق ویژگی‌های نوری و برقی
  • نظر داور: «خدا به داد زبان انگلیسی برسد. این عنوان بی‌معناست. همه‌ی مواد ویژگی‌های همه‌ی گونه‌ها را دارند. می‌توانید موهای مرا هم به دنبال ویژگی‌های برقی و نوری‌اش وارسی کنید! باید مشخص و دقیق بنویسید. من مقاله را نخوانده‌ام اما گمان می‌کنم این ویژگی‌ها وجه مشخصه‌ای دارند، در غیر این صورت چرا باید درباره‌ی آنها گزارشی بدهید؟» – سردبیر

سعی کنید چنین پاسخی نگیرید! بسیاری اوقات ایراد از ترجمه بد است. ترجمه مقالات ISI خود را به سایت شبکه مترجمین ایران بسپارید تا چنین نظراتی دریافت نکنید