نحوه نوشتن چکیده مقاله

نحوه نوشتن چکیده مقاله

چکیده به خوانندگان احتمالی می‌گوید که شما چه کاری انجام دادید و یافته‌های مهم تحقیق‌تان کدامند. همراه با عنوان، چکیده مقاله‌تان را تبلیغ می‌کند. چکیده را جذاب بنویسید تا به آسانی و بدون خواندن کل مقاله قابل درک باشد. از اصلاحات خاص یک حرفه، اختصارات و ارجاعات نامعمول استفاده نکنید.

باید دقیق باشید و از کلماتی استفاده کنید که معنای دقیق تحقیق‌تان را منتقل کنند. چکیده شرح کوتاهی از چشم‌انداز و هدف مقاله‌تان ارائه می‌دهد. این بخش نتایج کلیدی را عرضه می‌کند اما حداقل جزئیات آزمایشی را بیان می‌کند. مهم است به خاطر داشته باشید که چکیده شرح کوتاهی از تفسیر یا نتیجه‌گیری در جمله‌ی نهایی را ارائه می‌دهد.

چکیده‌ی روشن بر اینکه کارتان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد یا خیر تأثیر شدیدی می‌گذارد.

با وجود این، چکیده‌ها باید حتی‌المقدور موجز باشند. فقط «راهنمای نویسندگان» نشریه را بررسی کنید، اما معمولاً چکیده‌ از ۲۵۰ کلمه کمتر است. در این‌جا نمونه‌ی مناسبی از چکیده‌ی کوتاه را می‌خوانید.

در چکیده، دو چه اساسی هستند. در این‌جا نمونه‌ای از مقاله‌ی تألیفی مشترک من در زمینه‌ی شاخص‌های بوم‌شناختی را می‌خوانید.

  1. چه کاری انجام شده است؟ «در سال‌های اخیر، چندین شاخص زیستی اعماق دریا پیشنهاد شده‌اند تا به عنوان نشانگرهای بوم‌شناختی در پای‌رود‌ها و آب‌های ساحلی استفاده شوند. یکی از چنین شاخص‌هایی، AMBI (شاخص زیست دریایی AZTI) به منظور تعیین کیفیت بوم‌شناختی سواحل اروپایی طراحی شد. شاخص AMBI برای تعیین وضعیت کیفی بوم‌شناختی در زمینه‌ی متن دستورالعمل قالب آب‌های اروپایی هم استفاده شده است. در این مقاله، ۳۸ کاربرد مختلف از جمله شش مطالعه‌ی موردی جدید (فرآیندهای هیپوکسی، استخراج شن، تأثیرات سکوی نفتی، کارهای مهندسی، لایروبی و آبزی‌پروری ماهی) ارائه شدند.»
  2. یافته‌های عمده کدامند؟ «نتایج، واکنش جوامع زیراقیانوسی به منابع توزیع مختلف را به روشی ساده نشان می‌دهند. این جوامع در نقش نشانگرهای بوم‌شناختی «سلامت» این سیستم عمل می‌کنند و به روشنی نشانگر شیب مرتبط با این توزیع هستند.»

به این لینک نیز مراجعه کنید چون برخی نشریات الزویر از شما می‌خواهند: چکیده گرافیکی (گرافیکال ابسترکت)

تبریک می‌گوییم! شما یکی از مهمترین مراحل در آموزش مقاله نویسی را فرا گرفتید.