نکات نگارش رساله دکتری

نکات نگارش رساله دکتری

نکات نگارش رساله دکتری :

یکی از پرسش هایی که در هنگام مصاحبه دکتری از شما سوال می شود در مورد موضوع پایان نامه دکترا شماست و این مسئله که از شما انتظار می رود قبل از ورود به مرحله دکتری در مورد آن فکر کرده باشید و این گواه اهمیت انجام پایان نامه است زیرا قبل از ورود میزان آگاهی شما برتحقیق و علاقه مندی شما بر جستجوگری پرسیده می شود.

در مقطع دکتری با توجه به اینکه دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد با پایان نامه نویسی آشنا شده کمتر با مشکل برخورد می کند ولی به ده نکته زیر باید قبل از شروع پایان نامه دکترای خود توجه نماید:
1-تحقیق و جستجوگری اصل اساسی یک دانشجوی دکترا است او باید با توان فکری و شرایط ذهنی بهتر ( نسبت به پایان نامه کارشناسی ارشد) نسبت به تحقیق و پروژه علمی پیدا کرده بپردازد.

2-شناسایی تمام جوانب تحقیقاتی موضوع شما اینکه توانایی تامین و رفع موانع و مشکلات مورد مطرح در موضوع خود را خواهید داشت یا خیر. آیا می تواند موضوع انتخابی شما یکی از نیازهای بشر را رفع نماید؟ باید به تمام این مسائل قبل از انتخاب موضوع بسنجید.

3- انتخاب موضوع و گزینش بهترین و شایسته ترین موضوع در خور رساله دکتری شما. دیگراینجا زمان آزمون و خطا نیست موضوع شما باید جنبه کاربردی خود را داشته باشد زیرا اعتبار علمی شما درابتدا از رساله دکتری شما نشات میگیرد.