آموزش گزارش نتایج مقاله

آموزش گزارش نتایج مقاله

این بخش به این سؤال پاسخ می‌دهد:‌ «چه چیزهایی یافته‌اید؟» از همین رو، فقط نتایج حاکی از تحقیق‌تان باید ارائه شوند. نتایج باید نقشی اساسی در بحث داشته باشند.

قواعد آماری

  • تست‌های آماری مورد استفاده را با تمام معیارهای مرتبط بیان کنید: مثلا، انحراف میانگین و استاندارد (SD): ۴۴٪ (۳ ±) و فاصله‌ی بین صدگی: ۷ سال (۵/۴ تا ۵/۹ سال).
  • از انحراف میانگین و استاندارد برای گزارش توزیع نرمال داده‌ها استفاده کنید.
  • از میانه و فاصله‌ی بین صدکی برای گزارش داده‌های چوله‌ای استفاده کنید.
  • برای اعداد، از دو رقم معنی‌دار استفاده کنید، مگر اینکه دقت بیشتری ضرورت داشته باشد (۰۸/۲، نه ۰۷۸۵۶۴۴۴/۲).
  • هرگز برای نمونه‌های بسیار کوچک از درصد استفاده نکنید، مثلاً نباید به جای «یک از دو» ۵۰٪ بنویسید.

با وجود این، به یاد داشته باشید که اغلب نشریه‌ها امکان افزودن مطالب پشتیبان را فراهم می‌کنند، پس آزادانه از این بخش برای ارائه‌ی داده‌هایی که اهمیت ثانویه دارند استفاده کنید. بدین ترتیب، سعی نکنید به امید استفاده در مقالات آتی، «داده‌ها» را پنهان کنید . ممکن است مدارک و شواهد تقویتِ نتیجه‌گیری‌تان را از دست بدهید. اگر داده‌ها خیلی زیادی هستند، می‌توانید از آن مطالب مکمل استفاده کنید.

از عناوین فرعی برای حفظ انسجام نتایج هم‌گون استفاده کنید که داوری و خواندن آنها راحت‌تر است. این عناوین فرعی را به منظور سهولت مراجعه‌ی داخلی از فهرستی به فهرست شماره‌گذاری کنید، اما همیشه راهنمای نویسندگان هر نشریه را مدنظر داشته باشید.

برای این داده‌ها، در خصوص ترتیب منطقی که داستانی واضح را بیان می‌کند و درک مطلب را آسان می‌سازد، تصمیم بگیرید. معمولاً، داده‌ها به همان ترتیبی عرضه می‌شود که در بخش روش‌ها ارائه شده است.

مسأله‌ی مهم این است که نباید منابع و مأخذ را در این بخش بگنجانید؛ شما نتایج خودتان را عرضه می‌کنید، پس نمی‌توانید در این‌جا به دیگران ارجاع دهید. اگر به کار دیگران ارجاع دهید، به خاطر این است که درباره‌ی نتایج خودتان بحث می‌کنید؛ این کار را هم باید در بخش بحث انجام دهید.