7 تکنیک حساس که باعث تسهیل در امر ترجمه تخصصی می شود

7 تکنیک حساس که باعث تسهیل در امر ترجمه تخصصی می شود

امروز میخواهیم در مورد تکنیک های ترجمه صحبت کنیم. درست مثل نوع و متد های مختلف ترجمه،تکنیک های مختلفی نیز برای ترجمه تخصصی وجود دارند.

متد ها و تکنیک های مختلف در ترجمه تخصصی

فرق بین یک متد ترجمه و یک تکنیک ترجمه چیست؟! خیلی ساده است: یک متد بر روی تمامی متن ترجمه اجرا می شود، در صورتی که یک تکنیک ترجمه ممکن است در قسمت های مختلف متفاوت باشد، و در یک متن، با توجه به ساختار و عناصر نوشته، می توان از چندین تکنیک استفاده کرد. طبقه بندی فرآیند ترجمه تخصصی، برای اولین بار در سال 1958 توسط 2 نویسنده ، جی پی واینلی و جی داربلنت صورت گرفت، آنها فرآیند ترجمه را در 7 قسمت طبقه بندی کردند.

تکنیک های ترجمه تخصصی1-واژه بیگانه(قرض گرفتن)

قرض گرفتن یک تکنیک ترجمه است که در ان لغتی که در زبان اصلی متن استفاده شده است به همان صورت در متن زبان مقصد استفاده میشود. لغاتی که در ترجمه انها از این روش استفاده شده است معمولا به صورت ایتالیک نوشته میشوند. از این تکنیک معمولا در اصطلاحات یا کلماتی استفاده میشود که معادل ان در زبان مقصد موجود نمیباشد، قرض گرفتن، به عبارتی دیگر این تکنیک ترجمه، تکنیکی است که در ان ترجمه ای صورت نمیگیرد.

مثال: گاوچران یک سومبررو (کلاه لبه پهن اسپانیایی) بر سر داشت.

تکنیک های ترجمه تخصصی

2-تکنیک کلک(این تکنیک به ترجمه جزءبه جزء واژه های زبان اصلی در زبان مبدا گفته می شود)

وقتی یک مترجم از تکنیک کلک استفاده میکند، در واقع با استفاده از تغییر دادن ساختار زبان اصلی یک واژه جدید در زبان مقصد ایجاد میکند.

3-ترجمه تحت اللفظی

تکنیک سوم تکنیک ترجمه تحت اللفظی یا ترجمه برگردان گفته میباشد.به این معنی که ترجمه به صورت کلمه به کلمه صورت میپذیرد ، در این تکنیک نتیجه کار معمولا ترجمه اصطلاحی میباشد. به گفته وینای و داربلنت، ترجمه تحت اللفظی فقط در زبان هایی میتواند صورت بگیرد که در اصطلاحات فرهنگی شباهت و نزدیکی زیادی به هم داشته باشند. این گونه ترجمه ها فقط در صورتی قابل قبول هستند که ترجمه کار معنی،هم آهنگی و استایل خود را همانند زبان اصلی خود نگه داشته باشد.

4-جایگذاری

این تکنیک به این صورت است که در ان از یک ساختار گرامری به یک ساختار گرامری دیگر جابجایی صورت میگیرد، به نحوی که معنی نوشته تغییر نیابد. این تکنیک در بردارنده تغیر ساختاری در گرامر متن میباشد.

5-تلفیق

تلفیق به این صورت است که فرم و شکل نوشته را با معرفی کردن یک تغییر یا دید معنایی، متحول میکند.

6-معادل سازی یا فرم دهی دوباره

تکنیک معادل سازی به این گونه است که از یک اصطلاح کاملا متفاوت برای رساندن معنی و منظور همان اصطلاح زبان اصلی، استفاده میشود. با استفاده از این روش میتوان اسامی سازمان ها،اصطلاحات یا ضرب المثل ها را ترجمه کرد.

7-انطباق

معمولا این تکنیک را انطباق، جایگزینی فرهنگی یا هماهنگ سازی فرهنگی میخوانند. در این تکنیک عنصر موجود در زبان اصلی را با عنصر دیگری که معنی را در زبان مقصد بهتر و شفاف تر میرساند، حایگزین میکنند. با این کار، مخاطب اشنایی و درک بهتری از متن خواهد داشت.

از دهه شصت به بعد چندین نویسنده دیگر از جمله(مایکل بالارد، هلن چوکت،مایکل پیلارد) تکنیک های بیشتری برای ترجمه تشکیل داده اند. مانند “تفسیر دهی”( که در متن زبان مقصد به جزیات ریز و مشخصی برای روشن و تفسیر سازی معنی متن اصلی ارائه داده میشود، “نوبت و ترتیب”( استفاده از مجموعه ای از لغات که معمولا در زبان اصلی با هم به کار میروند، و “جبران سازی” (در این تکنیک یک مرجع یا اشاره که در قسمت مختصی در متن اصلی استفاده شده است، در متن مقصد در همان قسمت ترجمه نشده است بلکه بعدا و در جای دگری به ان اشاره شده است).

تکنیک های ترجمه تخصصی