نگارش صحیح و اصولی پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد

نگارش صحیح و اصولی پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد

پاورقی یا زیرنویس

درصورتی‌که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می‌توان در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره‌ای که به‌صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تایپ می‌شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می‌شود.
اندازه قلم مورداستفاده در زیرنویس برای فارسی ۱۰ و برای انگلیسی ۸ باشد.
پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود.
شماره‌گذاری پاورقی به‌صورت صفحه‌ای باشد.

درج لغات لاتین در متن فارسی

حتی‌المقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحاً معادل فارسی آن آورده شود و در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود.
در مواردی که لازم است از کلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسی آن نوشته‌شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار می‌گیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی آورده می‌شود.
آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد.
در صورت استفاده از کلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن ۲ شماره کوچک‌تر از اندازه قلم فارسی باشد.