مجلات جی سی آر در سال ۲۰۱۸

مجلات جی سی آر در سال ۲۰۱۸

Clarivate Analytics، گزارش استنادی مجلات را در سال ۲۰۱۸ بر پایه‌ی اطلاعات سال ۲۰۱۷، منتشر کرده است.

Clarivate Analytics برای دومین بار گزارش استنادی مجلات را اعلام کرد که در سال‌های قبل این انتشار سالانه توسط تامسون رویترز منتشر می‌شد. آخرین به‌روزرسانی JCR) 2018) شامل ۱۱۶۵۵ مجله در ۲۳۴ رشته و از ۸۰ کشور است. به طور متوسط، ضریب تأثیر مجلات ۱۰٪ افزایش یافته است.

از مجلاتی که سال گذشته ضریب تأثیر داشتند، ۲۰ مجله تعلیق شدند، این تعلیقی نسبت به سال گذشته ۷ مورد افزایش داشته است. از این تعداد، ۱۴ مجله برای مقادیر زیاد خود استنادی (شامل ۱ مجله ایرانی) و ۶ مجله نیز به دلیل تبادل استنادی قراردادی از مجلات دیگر به صورت موقت از پایگاه گزارش استنادی نشریات به صورت تعلیق درآمده‌اند، این مجلات بعد از ارزیابی مجدد سالانه اگر موارد تعلیق را نداشته باشند مجدد به پایگاه گزارش استنادی برگشته و ضریب تأثیر دریافت می‌کنند.
این آمار در حالی است که در سال گذشته ۱۱۵۴۹ مجله ایمپکت دریافت کرده بودند که امسال ۱۴۴ مورد افزایش وجود داشته است؛ اما تعداد کشورها یک مورد کاهش یافته است.

در سال ۲۰۱۸، ۲۷۶ مجله از ۳۱ کشور برای اولین بار ضریب تأثیر دریافت کردندنام کشور و تعداد مجله‌ی در سال گذشته (۲۰۱۷) تنها ۱۳۲ مجله از ۲۵ کشور برای اولین بار ضریب تأثیر دریافت کرده بودند که افزایش قابل توجهی در تعداد نشریاتی که در سال ۲۰۱۸ ضریب تأثیر دریافت کرده‌اند وجود داشته است.

مجله‌ای که بیشترین افزایش را در مقدار ضریب تأثیر داشته است: CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIAN که از ایمپکت فکتور ۰۴۰/۱۸۷ به ایمپکت ۵۸۵/۲۴۴ رسیده و بالاترین ایمپکت فکتور را دارد.
مجله‌ای با بیشترین میزان ایمپکت فکتور که به تازگی به جی سی آر پیوسته: Nature Reviews Materials با ایمپکت فکتور ۶۴۱/۹۹.
بالاترین میانگین درصد ایمپکت فکتور در بین مجلات دسترسی آزاد: Lancet Global Health با ۹۹.۷۰۱.
عملکرد نشریات ایرانی در جی سی آر (۲۰۱۸):
در سال ۲۰۱۷، ۴۲ نشریه ایرانی دارای ایمپکت فکتور از پایگاه JCR بودند، اما سال ۲۰۱۸ با وجود اینکه یک مجله به لیست اولین‌های این پایگاه اضافه شده اما با تعلیق یک نشریه ایرانی به دلیل تعداد زیاد خود استنادی (International Journal of Civil Engineering) همچنان کشور ما ۴۲ نشریه در جی سی آر دارد، این در حالی است که در سال گذشته نیز یک مجله به دلیل تعداد زیاد خود استنادی جزو نشریات تعلیق شده قرار گرفته بود. (Journal of Applied Fluid Mechanics)، خوشبختانه این نشریه به دلیل رعایت موارد مربوط به خود استنادی امسال به لیست نشریات دارای ایمپکت فکتور برگشته است.
با توجه به سخت‌گیری و دقت پایگاه جی سی ار نسبت به گزینش مجلات، مجلات ایرانی باید توجه لازم نسبت به موارد تعلیقی را در نظر داشته باشند و با اطلاع‌رسانی این موارد به پژوهشگران از وقوع بیشتر چنین رخدادهایی در آینده جلوگیری نماید.