مقاله علمی پژوهشی

مقاله علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی دارای امتیاز بالایی برای مصاحبه دکتری هستند. در ادامه این مطلب به شرح مفصلی از شیوه نگارش این مقالات و شیوه ارسال و اخذ پذیرش مقالات علمی پژوهشی می پردازیم.
ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی
مهم ترین رکن یک مقاله علمی پژوهشی نوآوری است یعنی محقق باید حرفی نو برای گفتن در شاخه علمی هدف داشته باشد. یکی از مهم‏ترین ابعاد مقاله علمی، محتوای علمی و ارزشمندیِ کیفی آن است. مقاله باید یافته‏های مهمی را در دانش بشر گزارش نماید و دارای پیامی آشکار باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله، محقق باید از خود بپرسد که آیا مطالب او آن‏قدر مهم است که انتشار آن قابل توجیه باشد. آیا دیگران از آن بهره خواهند برد؟ و آیا نتایج پژوهش او، کار آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ (هومن، ۱۳۷۸، ص ۸۲). در اینجا به چندین اصل مهم از اصول و معیارهای محتوایی پژوهش علمی اشاره می‏گردد که توجه به آنها قبل از تهیه مقاله به ارتقای کیفیت آن کمک می‏نماید.

روش نگارش مقاله علمی پژوهشی

نوشتن مقاله علمی پژوهشی مستلزم داشتن طرحی ساختار یافته و مدون است.

ساختار مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمی، با توجه به روش به کار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است که به دو دسته تقسیم می شود.

روش‏های کمی که در آنها از داده‏های کمّی در تحقیق استفاده می‏شود (تحقیقات میدانی)
روش‏های کیفی که در آنها از داده‏های کیفی (تحقیقات کتابخانه‏ای) استفاده می‏شود

بخشهای مقاله علمی-پژوهشی

یک مقاله علمی پژوهشی از بخش های عنوان ، چکیده ، مقدمه ، روش تحقیق ، تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج تحقیق تشکیل می شود که هر یک ویژگی های خاص خود را دارد. در ادامه به بررسی این وِ ویژگی ها می پردازیم.

موضوع یا عنوان مقاله علمی پژوهشی

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می‏دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد. عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعنی به گونه‏ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولاً ابتدا فهرست عناوین مندرج در یک مجله علمی را می‏خوانند به خود جلب نماید. همچنین عنوان باید کوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد. تعداد کلمات در عنوان را حداکثر دوازده واژه بیان کرده‏اند. (سیف، ۱۳۷۵، ص ۱۲).

بخش اول: چکیده
چکیده مقاله علمی پژوهشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ کلمه است مه به اختصار در مورد هدف تحقیق و روش تحقیق و اهمیت تحقیق توضیحاتی را برای مخاطب فراهم می کند. کلمات کلیدی تحقیق نیز باید پایین تر از چکیده مشخص شوند.

بخش دوم : مقدمه
مقدمه به زمینه پینی برای بیان اهمیت تحقیق وپیشینه آن می پردازد و پلی است برای ورود به مباحث اصلی و تخصصی تحقیق . در این بخش براساس مطالعات گذشته، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید براساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در حال حاضر بسیار مقاله ها از ارائه ادبیات پژوهش به صورت مستقل پرهیز می کنند و تنها به ارائه کلیاتی از پژوهش انجام گرفته پیشین در بخش مقدمه اکتفا می شود.

بخش سوم: روش تحقیق
هدف اساسی از بیان روش آن است که به گونه ‏ای دقیق، چگونگی انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تکرار نماید و همچنین درباره اعتبار نتایج داوری کند؛ بنابراین مؤلف باید همه مراحل اجرا، از جمله آزمودنی‏ها، ابزارهای پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحلیل داده‏ها را بیان کند.

بخش چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است. توضیحات کامل درباره تجزیه تحلیل داده های آماری را می توانید از سایت پی اچ دی پارس مطالعه کنید..

بخش پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
در این بخش، توصیف کلامیِ مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده‏است، ارائه می‏شود. این توصیف کلامی با اطلاعات آماری مورد استفاده، کامل می‏شود و بهترین روش آن است که داده‏ها از طریق شکل و نمودار یا جدول، نمایش داده شوند. ساختار بخش نتایج، معمولاً مبتنی بر ترتیب منطقی پرسش‏ها یا فرضیه‏ها و نیز وابسته به تأیید شده بودن یا تأیید نشده بودن فرضیه‏هاست. ترتیب بیان نتایج نیز یا برحسب ترتیب تنطیم سؤال‏ها یا فرضیه‏های آنهااست، (سیف، ۱۳۷۵، ص ۳۰) یا برحسب اهمیت آنها. روش متداولِ بیان نتایج، آن است که ابتدا مهم‏ترین و جالب‏ترین یافته‏ها و سپس به ترتیب، یافته‏های کم اهمیت‏تر ارائه می‏شود. (هومن، ۱۳۷۸، ص ۹۰).

صفحه آخر: منابع و مآخذ
در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید. هر مجله یا کنفرانس استاندارهای خود را درنحوه درج منابع دارد. یک روش استانداررد برای درج منبع روش APA است.

لیست ژورنال های مناسب مقاله علمی پژوهشی
پس از نوشتن مقاله علمی پژوهشی ۲ مرحله دیگر باقی می ماند.

انتخاب ژورنال مناسب و نگارش مقاله مناسب با چارچوب آن
ارسال مقاله برای ژورنال و منتظر ماندن تا اعلام نتیجه