مقاله چیست؟ و چه ساحتاری دارد؟

مقاله چیست؟

بسیاری از افراد هستند که می خواهند در مورد این که مقاله چیست و چطور نوشته می شود بدانند. به همین خاطر

تصمیم گرفتم مقاله امروز را اختصاص بدهم که در واقع مقاله چیست و نگاهی کوتاه به آن داشته باشیم.

مقاله در از نظر لغوی همان قول یا سخن هست هر چند که در فرهنگ لغت معین یکی از معانی آن نوشته ای هست که در باره موضوعی به نگارش در آمده باشد.

خب، این بود یک توضیح لغوی درباره این که مقاله چیست. اما با توجه به این که این موضوع در بین دانشجویان، اساتید و یا هر محقق دیگری هست می خواهم کمی راحت تر آن را بیان کنم.

اگر شما دانشجو باشید برای این که بتوانید معلومات خود را در رشته تخصصی خودتان بالاتر ببرید این هست که کتاب بخوانید اما یک روش جالب تر وجود دارد که در وقت شما بسیار می تواند صرفه جویی کند و البته ماحصل کار پژوهشی یک فرد که در چند ماه آن را به صورت چند صفحه در آورده بخوانید.

یه توضیح ساده تر این که همین نوشته ای که شما در حال خواند آن هستید نیز یک مقاله آموزشی هست اما تفاوتی که با مقالات دانشگاهی دارد این هست که زیاد لازم نیست از یک ساختار خاصی پیروی کند اگر چه دارای این ساختار هم باشد خوب هست.

ساختار یک مقاله چیست و از چه اجزایی تشکیل شده؟

یک مقاله به طور کلی باید ساختار زیر را داشته باشد:

عنوان یا موضوع مقاله که بیان گر این هست که محقق در چه زمینه ای کار کرده است.

چکیده، در آغاز مقاله یک چکیده نوشته می شود که یک دید کلی به خواننده می دهد که بداند موضوع مقاله چیست و باید به گونه ای باشد که فرد را ترغیب کند که ادامه را بخواند.

در بخش بعدی به بدنه مقاله می رسیم که مطالب به صورت گسترده تر بیان می شود و در ابتدای آن لازم است یک مقدمه یا تاریخچه ای آورده شود و پس از آن به بیان راه حل ها و جزئیات موضوع پرداخته می شود.

در پایان هم یک نتیجه گیری و یا ارائه پیشنهاد برای محققان بعدی بیان می شود. نکته مهم آن هست که بتوانیم یک چکیده خوب بنویسیم چون اغلب افراد برای خواند مقاله سعی می کنند که ابتدا چکیده و سپس نتیجه گیری را مطالعه کنند و اگر موضوع جذاب بود به متن اصلی توجه می کنند.

مقالات انواع و اقسامی دارد و می توان آن ها را به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد. به عنوان مثال مقالات داخلی و یا خارجی. در دسته بندی بعدی می توان مقالات را کنفرانسی و یا علمی پژوهشی تقسم کرد.

خب، امیدوارم که یک دید کلی درباره این که مقاله چیست به دست آورده باشید.