فصل بندی پایان نامه

فصل بندی پایان نامه

پایان نامه به عبارتی بیانگر دست آورد و دانسته های علمی شماست و ازجهاتی بار علمی شما را محک می زند. تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید در انتهای مقطع تحصیلی خود پایان نامه ارایه دهند. اما یک پایان نامه به چه شکلی نوشته و تنظیم می شود؟ موارد مختلفی را برای آشنایی با جواب این سوال باید بدانید. یکی از مواردی که می تواند به شما در نوشتن پایان نامه کمک کند آشنایی با فصل یندی پایان نامه است.

فصل بندی پایان نامه به چه شکل است؟
پایان نامه به عبارتی گزارشی است مفصل از یک تحقیق که توسط شما انجام شده است. اگر بخواهید به صورت کاملا علمی و آکادمیک گزارشی مفصل از پژوهش خود، نحوه انجام آن و نتایج به دست آمده ارایه دهید نیازمند یک ساختار منسجم و طبقه بندی شده دارید. بدین منظور پایان نامه ها دارای فصولی هستند که هر فصل بخشی از پژوهش و روند کار شما را عنوان می کند که هم نظم ساختاری پایان نامه حفظ شود و هم نظم ذهنی و بیانی آن.

هر پایان نامه دارای پنج فصل کلی است که هر کدام از آن ها قسمتی از ارایه گزارش تحقیق شما را به عهده دارند. پنج فصل برای اکثر دانشگاه های یکسان است. البته ممکن مطالبی که در هر فصل می آید در دانشگاه ها نسبت به هم متفاوت باشند که در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.

بخش یا فصل اول پایان نامه طرح مسئله و کلیات تحقیق است. بدین معنی که در این فصل در مورد کلیات تحقیق و پژوهش خود صحبت کرده و آن را تعریف می کنید. همچنین دلایلی که تحقیق خود را انتخاب کرده اید بیان می کنید. در این فصل به طور کلی اهداف کلی و جزی شما از انجام تحقیق و ضرورت و اهمیت آن نوشته می شود.

بخش یا فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق می باشد که مقدمه را در خود جای داده و سرآغازی به متن تحقیق و پژوهش شماست. در این بخش مبانی نظری و بیشینه تحقیق را به صورت مفصل و کامل بیان کرده، اهمیت و اهداف تحقیق خود را روشن می کنید.

بخش سوم روش شناسی تحقیق است که در آن روشی را که به وسیله آن داده های خود را جمع آوری کرده اید و همچنین جمعیت و یا مجهولی را که مورد مطالعه قرار داده اید و همجنین روش تجزیه و تحلیل داده ها را به صورت کامل و مفصل شرح می دهید.

بخش چهارم یافته ها و نتایج شخصی است که در آن یافته های آزمایش ها و تحقیق خود را بیان می کیند. نتایج آماری و داده های به دست آمده از تحقیق و پژوهش خود را در این بخش مورد بررسی قرار داده و نتایج را تجزیه و تحلیل می کنید. در این بخش از مقاله شما باید داده های به دست آمده را در قالب جداول و نمودارها بیاورید.

بخش پنجم و نهایی پایان نامه بخش نتیجه گیری است. دراین بخش نتایجی را که به واسطه تحقیق و پژوهش خود به دست آورده اید را مورد بررسی قرار داده و معرفی می کنید و در مورد محدودیت های تحقیق انجام گرفته صحبت کرده و در نهایت پیشنهادات پژوهش و تحقیقی را به پژوهشگران دیگر ارایه می دهید.