آشنایی با واژگان مربوط به مقاله نویسی

آشنایی با واژگان مربوط به مقاله نویسی

اصطلاحات رایج کاربردی در مقاله نویسی برای ارسال به ژورنالهای معتبر خارجی

Journal
ژورنال همان مجله ای است که مقاله خود را به آن ارسال می کنید و نام انگلیسی مجله می باشد. این مجلات می تواند فصل نامه، دوفصل نامه، سال نامه و یا دوسال نامه باشند.

Submit
سابمیت به معنای ارسال کردن است و به پروسه ارسال مقاله به یک مجله گفته می شود که در مقاله ای جداگانه موسسه سینا به این مهم پرداخته است.

Submitted
به مقاله ی ارسال شده برای یک ژورنال گفته می شود

Manuscript
به مقاله خام و دست نویس شما که هنوز به مجله ای ارسال و پذیرفته نشده است، منیو اسکریپت می گویند. هنگامی که این مقاله به مجله ای ارسال و پذیرفته شود Article یا paper نام می گیرد.

Manuscript No
هنگامی که مقاله دست نویس خود را به یک مجله ارسال یا سابمیت می کنید کد و شماره ای برای شما جهت پیگری و رهگیری روند پذیرش، ارسال می شود که به شماره منیواسکریپت معروف است.

Abstract
چکیده مقاله/در این بخش چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق توضیح داده می شود.

Article
به هر مقاله‌ای، حتی مقالات چاپ شده در مجلات غیرعلمی گفته می شود.

Paper
مقالهای که در ژورنال های علمی پذیرفته شده باشد/ زمانیکه دست نویس شما داوری شده و در ژورنالی چاپ شد.

Best Papers
مقالات برتر کنفرانس ها که معمولا نسخه تکمیل شده آنها در مجلات چاپ می‌شوند.

Editor
شخصی است که مقاله شما را داوری اولیه کرده و آن را به داوران اصلی ژورنال یا مجله می فرستد و نظر آن ها را درباره مقاله شما و قابلیت چاپ در مجله مورد نظر جویا می شود.

With Editor
بدین معنی که مقاله شما به دست ادیتور رسیده و او به دنبال کسانی جهت داوری مقاله شما می گردد.

Under Review
این عبارت بدین معناست که مقاله شما در در دست بررسی داوران است و نتیجه آن به محض اطلاه داورها اعلام می شود. عبارت Refereeing نیز به معنای این است که مقاله در حال داوری است.

Revise
این واژه به معنای برگشت مقالات به نویسنده در جهت اعمال اصطلاحاتی در مقاله است. اگر Major Revise باشد بدین معناست که باید اصلاحات زیاد و متعددی انجام شود که در این حالت مقاله بعد از اصلاحات مورد نظر دوباره به داوران فرستاده می شود تا تایید شود. اگر Minor Revise باشد مقاله اصلاح شده توسط ویراستار و یا مدیر یا کارشناس اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد زیرا اصلاحات درخواستی کم و معدود بوده است.

وازه دیگری که در این بخش باید معرفی شود Resubmit است. این واژه به وضعیتی اطلاق می شود که ایرادات زیادی برای اصلاح در مقاله شما از نظر داوران وجود دارد که در این حالت باید مقاله را دوباره بازنویسی کرده و دوباره سابمیت کنید. مقاله اصلاح شده مانند مقاله معمولی دوباره و به دقت داوری می شود. در نامه بازگشت به شما پیشنهاد می شود که مقاله کاملا دوباره بازنویسی و سابمیت مجدد شود و یا به مجله ای دیگری ارسال شود.

Introduction
مقدمه مقاله/ دراین قسمت باید تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش‌های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود.

Appendix
ضمیمه یا پیوست/ در این بخش مطالبی که با متن مقاله مرتبط می باشد اما ذکر آنها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد، درج می‌گردد.

References
مراجع/ این بخش مربوط به مشخصات تمامی منابع و مقالاتی است که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده، که باید به طور دقیق و کامل نوشته شوند.

Template
الگوی نگارش یک مقاله علمی

Results
نتایج/ به نتایج عملی به دست آمده در یک مقاله گفته می شوند.

Proof
بعد از قالب بندی و قبل از چاپ، مقاله ی پذیرش شده به شما مجددا توسط ژورنال جهت تایید نهایی مشخصات ارسال می گردد.

آشنایی با واژگان مربوط به مقاله نویسی

Materials And Methods
مواد و روش‌های مورد استفاده در مقاله/در این بخش کلیه مواد و دستگاه‌های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش(در مقالات تجربی) و روابط ریاضی،فرضیه‌ها، اثبات قضیه‌های ذکر شده، نرم افزارهای استفاده شده و مقادیر عددی پارامترها(در مقالات تئوری) به طور کامل نوشته می شوند.

Conclusion
جمع بندی/ در این قسمت به مرور بسیار مختصری از کل مقاله پرداخته می شود.

Discussion
بحث/ این قسمت از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد.

Acknowledgment
تقدیر و تشکر/ در این قسمت از موسسات یا ارگانها و افرادی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگانکمک نموده اند، تشکر و قدردانی می‌شودAccept یا پذیرش

Accept
به معنای پذیرفته شدن ، هنگامی که مقاله شما توسط هیئت تحریریه و داوران پذیرفته شود و در نوبت چاپ قرار گیرد می گویند اکسپت شده است. در مقاله دیگر در موسسه سینا کاملا در مورد اکسپت شدن مقالات بحث گردید.

Reject
ریجکت به معنای رد شدن مقاله شما توسط مجله هدف است. این واژه هنگامی استفاده می شود که مقاله شما توسط داوران و مجله برای چاپ پذیرفته نشود و رد شود.

Reject And Resubmit
به گونه ای از رد شدن یک مقاله در یک ژورنال اطلاق می گردد که به دلیل ضعیف بودن مقاله ارسال شده می باشد واگر نویسندگان، به دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و مقاله را اصلاح نمایند، امکان بازنگری و داوری مجدد وجود خواهد داشت و می توانند آن را مجدداً به ژورنال ارسال نمایند.

Complete Reject
زمانیکه یک مقاله پس از ارسال به یک ژورنال به دلایل مختلف به طور کامل رد شده باشد.