آموزش انجام مقاله

آموزش انجام مقاله

انجام مقاله در هر مقطع همواره مورد نیاز دانش موزان،دانشجویان ،محققان و پژوهشگران می باشد.مقاله نوشته ای ست در مورد موضوع خاص که باید از چهارچوب خاصی پیروی کند.معمولا مقاله به نوشته ای گفته می شود که هدف نویسنده بررسی یک مسئله علمی ، اجتماعی ، سیاسی و…می باشد که با تحقیق دقیق در پی بررسی همه مسائل امر می باشد.

انجام مقاله باید مختصر و در عین حال جامع و در برگیرنده همه مسائل باشد.مقاله خود میتواند خود حاصل یک پایان نامه ، پژوهش و یا حتی یک کتاب باشد.

یکی از فعالیت هایی که دانشجویان باید در دوران دانشجویی انجام بدهند انجام مقاله در یک زمینه خاص می باشد بدین منظور دانشجویان باید اصول نگارش یک مقاله خوب را فرا بگیرند.

یک مقاله ممکن است از نظر مضمون پرمحتوی نباشد ولی نحوه نگارش صحیح آن می تواند تاثیر مثبتی روی خواننده بذارد و برعکس ممکن است مقاله ای پرمحتی داشته باشیم ولی نحوه غلط نگارش باعث می شود مورد تایید قرار نگیرد.در اکثر مواقع به دلیل اینکه زمان کافی برای مطالعه کل مقاله وجود ندارد با بررسی نوع نگارش مقاله منجر به تایید یا عدم تایید مقاله فوق می شود.

انواع مقاله

۱.کنفرانسی: شامل مقالات علمی ترویجی،علمی تخصصی،علمی پژوهشی

۲.ملی

۳.دانشجویی

۴.منطقه ای

۵.ژورنالی:ISI،ISC، SCOPUS،PUBPED

بخش های تشکلی دهنده یک مقاله:

عنوان

چکیده:شامل خلاصه ای از مقاله می باشد که یک دید کلی نسبت به مقاله در اختیار مخاطب قرار می دهد

مقدمه: مقدمه وتاریخچی از مقاله بعد از چکیده نوشته میشود که پیکره مقاله را تشکیل می دهد

بحث و گفتگو: بخش دیگری از مقاله که به بیان مسائل و راه حل ها می پردازد

نتیجه گیری: چکیده و نتیجه گیری از مهمترین بخش های یک مقاله است چون خواننده ابتدا این دو بخش را مطالعه می کنند و در صورتی که ترغیب شوند مابقی مقاله را مطالعه خواهند کرد

منابع:منانبع و رفرنس های در انتهای یک مقاله آورده می شود