پروپوزال

پروپوزال

پروپوزال بر گرفته از لغت انگلیسی proposal به معنی پیشنهاد، طرح در خواستی و ابزار پیشنهادی می باشد. پروپوزال پیش نویس جهت به دست آوردن نتیجه ای مطلوب می باشد، که معمولاً قبل از ارائه یک کار تحقیقاتی به عنوان کلیدی جهت ارائه هر چه بهتر پروژه انجام می شود. در دانشگاه ها و برای به دست آوردن مدرک تحصیلی در ترم آخر و بعد از گذراندن دروس آموزشی تئوری و عملی، بخش پژوهشی به نام پایان نامه قرار داده شده است که دانشجویان جهت نگارش و انجام پایان نامه در ابتدا باید پروپوزال مربوطه را به دانشگاه ارائه دهند و چناچه مورد پذیرش قرار گرفت می توانند شروع به کار پایان نامه کنند. بنابراین باید گفت پروپوزال بخش بسیار مهمی جهت انجام پایان نامه است که هرگونه سهل انگاری و اشتباه در آن باعث می گردد شما نتیجه مطلوبی نگیرید.