نکات طلایی برای نگارش پروپوزال

نکات طلایی برای نگارش پروپوزال

نکات طلایی برای نگارش پروپوزال:در نگارش پروپوزال به عنوان اولین قدم باید فرم مربوط را از دانشگاه محل تحصیل تهیه و تکمیل کنید. نگارش پروپوزال با نوشتن مطالب وبلاگها و پژوهش های تحصیلی تفاوت دارد و بهتر است در پاسخگویی به مواردی که در فرم در نظر گرفته شده دقت کنید. پروپوزال ارائه‌ای محکم از طرح اولیه پایان نامه است و باید پروپوزال به شکلی نگارش شود تا بتوانید پایان نامه خوب داشته باشد.

۱.با یک سوال شروع کنید

برای انجام پروپوزال ابتدا باید یک سوال که ذهن خواننده را به خود مجذوب کنیدرا داشته باشید و درصدد یافتن جواب باشید. این نکته مهمی است که سؤال مطرح شده متناسب سطح علمی و علاقه دانشجو به موضوع مورد نظر باشد. همچنین یک سؤال خوب باید کاملاً واقعی بوده و قابلیت انجام دادن را داشته باشد. باید شما از طرح سوالات کلی پرهیز کنید،یکی از مشکلات افراد مبتدی طرح سوال کلی است که در نهایت یک پروپوزال سطح پایین نخواهید داشت پس سعی کنید به موضوعات و سوالات تخصصی بپردازید تا بتوانید یک پروپوزال قوی ارائه دهید.

مثال: “مولفه های شخصیتی کارکنان چه اثری بر کیفیت روابط متقابل با ارباب رجوع در بانک پاسارگاد شعب شمال غرب شهر تهران دارند؟

۲.جواب دادن سوال

سؤالی که نتواند منجر به انجام پروپوزال شود سؤال خوبی نیست. باید بتوانید از سوال ، فرضیه خوبی را به دست بیاورید فرضیه یک پاسخ احتمالی به سؤال مطرح شده است و در نگارش پایان نامه ممکن است رد یا تایید شود و میتوانید با نوشتن فرضیه خوب یک شروع قوی برای نگارش داشته باشد.

مثال:”. مولفه های شخصیتی کارکنان بر کیفیت روابط متقابل با ارباب رجوع تاثیر گذار است.

۳.قبل از انتخاب موضوع از تکراری نبودن مطمئن شود

پایان نامه‌های بسیاری می‌تواند قبل از این پایان نامه نگاشته شده باشد. پروپوزال نویسی شروع پایان نامه نویسی است و نمی‌توان در مراحل بعدی موضوع را جایگزین کرد لذا ضروری است تا در همین ابتدا از منحصربه‌فرد بودن موضوع اطلاع پیدا کنید. با مراجعه به پایگاه علمی ایرانداک می‌توانید به بانک عظیمی از پایان نامه‌های انجام شده در دانشگاه‌های معتبر دست پیدا کنید. جستجو در ایرانداک از دو جهت می‌تواند تأثیر داشته باشد.

الف- انتخاب موضوع پروپوزال

ب- اطمینان از تکراری نبودن موضوع

مثال:” اثر مولفه های شخصیتی کارکنان بر کیفیت روابط متقابل با ارباب رجوع مطالعه موردی: بانک پاسارگاد شعب شمال غرب شهر تهران

۴.انتخاب روش تحقیق مناسب

چگونه می‌توان پاسخی مناسب را از روشی نادرست پاسخ داد؟ بدیهی است می‌بایست روش تحقیق متناسب با موضوع و سؤال تحقیق را پیشنهاد دهید. فصل چهارم پایان نامه به خوبی انجام نخواهد شد اگر در انتخاب روش تحقیق به درستی عمل کنید. در کل اهمیت زیادی دارد اینکه شما قبل از انجام کارهای پایان نامه ای خود روشی که برای جمع آوری مطالب و داده های خود انتخاب کنید. اگر کار نرم افزاری قرار است صورت گیرد انتخاب نرم افزار مناسب با کار شما اهمیت دارد و شما بایستی بتوانید در بخش روش تحقیق در خصوص نرم افزار انتخابی توضیح دهید. می توان چنین عنوان کرد که انتخاب روش تحقیقی مناسب موجب نوآوری در پروژه انتخابی شما می شود.

مثال:” توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی

۵.بیان مسله

در این بخش، مطلب اصلی یا درواقع مساله ای که قرار است در تحقیق مورد توجه قرار گیرد باز گشوده می شود.اهمیت مساله مورد بررسی و دلایل پرداختن به آن به عنوان موضوعی ضروری از جمله مطالبی است که در این بخش مورد اشاره قرار می گیرد. در همین مرحله است که پژوهنده تاکید می ورزد که نتایج محتمل تحقیق می تواند بر روند فعلی امور و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مرتبط با آن ها اثر بگذارد.

نکات مهم در نوشتن بیان مسئله

بیان مساله با مقدمه ای آغاز می شود و نباید چنان دور از مساله انتخاب کرد و کلی گرفت که بتوان آن را درآغاز هر مطلب دیگری بیان کرد.

مقدمه درواقع فتح بابی است برای ورود به مساله اصلی و نوعی توجیه و استدلال درجهت پرداختن به مساله مورد بررسی.

طول مقدمه نباید چنان باشد که برمطلب اصلی- یعنی تعریف مساله غلبه کند و به عبارت دیگر“ مقدمه زائد بر متن“ باشد.

اندازه نوشتاری مقدمه طبعا با حجم نوشته اصلی تناسب دارد.

پیشنهاد: برای اطمینان از ربط مستقیم مقدمه با متن ، شاید مناسب ترین شیوه آن باشد که ابتدا مساله اصلی را درقالب تعریف مساله مشخص و تبیین کنیم ، آن گاه به تدوین مقدمه بپردازیم

مثال:” رقابت شدید در میان بانک ها بدان معنی است که حتی جدیدترین محصولات و خدمات توسط رقبا تکثیر می شوند بنابراین بانک ها را از داشتن فرصت برای حفظ مزیت رقابتی پایدار محروم می کند(گوردن و همکاران،۲۰۰۸). این بانک ها تقریبا محصولات و خدمات یکسانی (استاندارد) را به مشتریان خود ارائه می دهند. شدت رقابت در میان این بانک ها به حدی است که چرخه زندگی خدمات جدید در آنها بسیار کوتاه است زیرا غالبا توسط رقبای بانکی دیگر کپی می شوند. تلاش های بسیاری توسط برخی از این بانک ها صورت گرفته تا با تمرکز بر آنچه که بازاریابی رابطه ای نامیده می شود از خدمات بانک مرکزی برتری یابند. با این حال با توسعه اینترنت و کاربرد کامپیوتر بانک های مرکزی در تدارک خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان می باشند. اگرچه این روند با اقتصاد دانش هماهنگ است ولی اعتقاد بر اینست که تمایل بیش از حد به بانکداری الکترونیکی توسط بانک های ایرانی به بهای بانکداری سنتی مشتری محور تمام می شود زیرا بانکداری الکترونیکی فاصله میان ارائه دهندگان خدمت و مشتری را افزایش می دهد و همین امر بازاریابی رابطه ای را ضعیف تر می کند(الک و النوز ،۲۰۱۰).

۶.سابقه موضوع

تحقیق به مفهوم استفاده از پژوهش‌های محققان پیشین است که می‌تواند کمک مؤثری در ادامه مسیر باشد. کتاب‌ها، طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌ها، مقالات علمی و رساله‌های دانشگاهی در ارتباط با موضوع را حتماً بررسی کنید. این مطالعات دید روشنی نسبت به موضوع پروپوزال در اختیارتان قرار خواهد داد.

در نوشتن پروپوزال ترتیب نوشتن سابقه به صورت سال انتشار از جدید ترین به قدیمی ترین می باشد.

مثال:” سابقه موضوع:

۱-دوبیسی و واه در سال ۲۰۱۵ تحقیقی تحت عنوان “تحلیل عاملی و ممیّزی بنیان های بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری” انجام داده اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای بازاریابی رابطه مند، یعنی اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی بر رضایت مشتری و کیفیت رابطه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده که پنج بنیان بازاریابی رابطه مند بین مشتریان براساس کیفیت رابطه ی ادراک شده و رضایت مشتری تمایز قائل شده است.

۲- هنینگ تورا و همکارانش در سال ۲۰۱۴ تحقیقی تحت عنوان “درک پیامدهای بازاریابی رابطه مند، ادغام مزایای رابطه ای و کیفیت رابطه” انجام داده اند. در مدل این تحقیق بازاریابی رابطه مند متغیر مستقل، تعهد و رضایت مشتری متغیر میانجی و وفاداری وارتباط دهان به دهان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از تحلیل عامل یو مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده که متغیر مستقل(بازاریابی رابطه مند) و میانجی (تعهد و رضایت مشتری) تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته (وفاداری وارتباط دهان به دهان) دارند.