نحوه تالیف بخش سپاس‌گزاری مقاله

 نحوه تالیف بخش سپاس‌گزاری مقاله

در این‌جا، می‌توانید از کسانی تشکر کنید که در مقاله شما دخیل بوده‌اند اما نه تا آن اندازه‌ای که تألیف مقاله‌تان را به آن‌ها نسبت دهید. برای مثال، در این‌جا می‌توانید کمک و مساعدت فنی در زمینه‌ی نگارش و اصلاح را بگنجانید. شاید، مهم‌ترین موضوع این باشد که از نهاد تأمین‌کننده‌ی بودجه یا نهادی که کمک‌هزینه یا بورس تحصیلی را در اختیارتان قرار می‌دهد تشکر کنید.

در مورد پروژه‌های اروپایی، یادتان نرود شماره‌ی کمک‌هزینه یا توصیه‌نامه را هم بنویسید. همچنین، برخی مؤسسه‌های شماره‌ی نشریه‌های سازمان را هم درج می‌کنند، مانند «شماره‌ی ۶۵۷ نشریه‌ی AZTI-Tecnalia».