مجلات ISI ،ISC، علمی پژوهشی و علمی ترویجی چیست؟

مجلات ISI ،ISC، علمی پژوهشی و علمی ترویجی چیست؟

ISI (آی‌اس‌آی یا Institute for Scientific Information)

یا همان موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) یکی از موسسات معتبر در عرصه جهانی می باشد و بدلیل دارا بودن استاندارهای بالای علمی و ارزیابی درحال حاضر درجایگاه نخست جهانی قرارگرفته است.

این پایگاه به خاطر تغییرات سریع و زیاد در حوزه های مختلف علمی، اقدام جدی در به روز رسانی منابع علمی مورد تائید خود دارد. در صورتیکه منبعی از استاندارهای مورد تائید این پایگاه خارج شده باشد به سرعت آن را از لیست منابع علمی خود حذف خواهد کرد.

ISC (آی‌اس‌سی یا Islamic World Science Citation Center)
یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی که همانند ISI دارای مقالات دانشمندان است که خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهی تاسیس شده است وهم اکنون به فعالیت می‌پردازد. این پایگاه با معرفی بیش از ۹۰۰ پایگاه علمی مورد تائید در داخل و خارج کشور، فرصت مناسب را برای پژوهشگران فراهم کرده است تا بتوانند در زمان‌های کوتاه تری نسبت به چاپ مقالات خود اقدام کنند.

علمی پژوهشی
از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آن‌ها به کاربردها، روش‌ها و مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فن‌آوری منجر گردد، علمی – پژوهشی قلمداد می‌شود. مخاطبین اصلی این گونه مجلات پژوهشی، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، پژوهشگران شاغل در مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدی هستند.

علمی ترویجی
فقط برای اشاعه دانش بشری و عالمانه کردن آن و جهان پیرامونی آن است و هدف دیگری ندارد.دستاوردهای علمی، فنی و حرفه ای آموزنده و جالب را به زبانی ساده برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، دانش آموزان سال‌های بالای دبیرستانها، صنعتگران، مخترعین، مبتکرین و افراد دارای تحصیلات غیرکلاستیک ارائه می‌دهند. هدف اصلی اینگونه مقالات افزایش سطح دانش مخاطب است. هدف اصلی این مقالات آشنا سازی مخاطب با حوزه‌ای از دانش است و می‌تواند ترجمه یا تألیف باشد.