مقاله همایشی

مقاله همایشی

مقاله همایشی دارای امتیاز بسیار کمی برای مصاحبه دکتری هستند. در ادامه این مطلب به شرح مفصلی از شیوه نگارش مقاله همایشی و کنفرانسی ، شیوه ارسال و اخذ پذیرش مقالات همایشی می پردازیم.

مقالات همایشی به چند حالت خلاصه ، کوتاه شده و کامل قابل ارسال برای همایش ها و کنفرانس ها هستند و از ضریب اهمین بسیار کمتری به نسبت مقالات علمی پژوهشی و مقالات علمی ترویجی برخوردارند.

نگارش مقالات همایشی بسیار آسان تر از سایر مقالات است و داوری آنها نیز بسیار سطحی است. برای همین تقریبا هر مقاله ای که ساختار محکم و محتوای قابل قبولی داشته باشد پذیرفته می شود.

برای نگارش مقاله همایشی و کنفرانسی باید شیوه نگارش یک مقاله علمی را بدانید. در بخش پروپوزال نویسی و مقاله علمی ترویجی پی اچ دی پارس به این موارد اشاره شده است.

یک مقاله همایشی خلاصه شده تنها بخش های اندکی از مقاله اصلی ، بین ۲ تا ۴ صفحه را شامل می شود و اکثر همایش ها در کتابی که تحت عنوان کتاب همایش منتشر می کنند تنها چکیده مقاله را منتشر می کنند.

تمامی بخش های یک مقاله علمی پژوهشی باید در یک مقاله همایشی کامل موجود باشد منتها در همایش های داخلی چندان تاکیدی بر نوآوری مقاله که مهم ترین قسمت آن است نمی شود.

به طور متوسط از پایان نامه معمولی ارشد می توان بین ۲ تا ۵ مقاله همایشی استخراج کرد.