گالی پرووف Galley Proofs چیست؟

گالی پرووف Galley Proofs چیست؟

مراحلی را که یک مقاله طی می کند تا به مرحله چاپ برسد بسیار است یکی از این مراحل متعدد در فرآیند انتشار مرحله گالی پرووف می باشد.

این مرحله، تحت عنوان آخرین مرحله چاپ مقاله “پیش از ارسال نسخه برای چاپ” است که شامل نمونه ای از نسخه چاپی می باشد که قبل از مرحله چاپ برای نویسنده فرستاده می شود تا ایرادات احتمالی و تغییرات جزیی را مطالعه نماید و نسخه را برای چاپ تایید نمایید.

مراحل گالی پرووف Galley Proofs
مرحله گالی پرووف یک نسخه از نسخه های انتشار مقاله می باشد که پس از تائید نویسنده به مرحله انتشار می رود . این مراحل برای نویسنده و یا ویراستاران و اصلاحگران، به منظور بررسی و یا تایید یا پیشنهاد تغییرات است. چون مقاله علمی شما در حالت نهایی که قرار است در مجله منتشر شود در آمده است و شما می توانید با مطالعه آن اطمینان خاطر حاصل کنید که تمامی مطالب علمی شما به طور صحیح و درست تایپ شده است.

تایید گالی پرووف برای نویسنده و مجله بسیار مهم است. این مرحله یک سند ملموس را برای ویرایش ارائه می دهند. مقالات قبل از اینکه برای چاپ فرستاده شوند، یک نگاه نهایی از سوی نویسندگان بایستی داشته باشند. در این مرحله، ویراستاران، اصلاحگران و نویسنده خود قادر به پیش نمایش مقاله خود خواهند بود و تایید می کنند که نسخه فوق دقیق، بدون خطا و آماده انتشار است.

زمانی که مقاله شما به مرحله گالی پروف می رسد شما باید تمامی اطلاعات آن را به خوبی مطالعه نمایید چرا که مقاله شما توسط چند ویرایشگر مورد تصحیح قرار گرفته و ویرایشات و اصلاحات مختلف صورت گرفته است، شما باید مطالعه کنید که نتایجی که از انجام تحقیق داشتید تغییر نکرده باشد. و احتمالا ایرادات و خطاهای املایی در آن وجود نداشته باشد. در حقیقت نسخه و دستنوشته شما باید همان انتقال مفهوم را در گالی پرووف به خواننده منتقل نمایید.

مرحله گالی پرووف فوق العاده ساده است، بدون هیچ گونه تغییر گرافیکی در صفحات یا قالب بندی رسمی می باشد. در این مرحله از گالی پرووف (یا proofs uncorrected) مهم است که دست نوشته شما از لحاظ ساختاری، ترتیب نام نویسندگان، جایگیری جداول و شکل ها، رفرنس ها و موارد دیگر مورد تائید خودتان قرار گیرد.

در حقیقت مرحله گالی پرووف یک سطح امنیتی اضافی را برای نویسنده و محقق ایجاد می کند: این آخرین فرصت نویسنده و سردبیران برای گرفتن هر گونه اشتباه، خطاهای دستوری و یا سایر مسائل در مقاله قبل از چاپ و نمایه شدن به صورت آنلاین در سایت مجله است.