استانداردهای نگارش مقاله ISI

استانداردهای نگارش مقاله ISI

ISI نام موسسه ای است برای سنجش اعتبار مقالات علمی و باتوجه به این که این موسسه به صورت تخصصی روی این موضوع کار می کند، به همین دلیل ISI یکی از معیارهای بررسی اعتبار مقالات علمی شده است.

محققان برای نگارش مقاله و درج آن در مجلات معتبر یا ISI باید نکاتی راالزاما رعایت کنند. مقاله ی ای اس ای یکی از اساسی ترین دغدغه های اعضاء هیئت علمی، دانشیاران پژوهشگران، دانشجویان مقاطع تحصیلی بالاتر بعنوان یک معیار جهت ارتقاء درزمینه های مربوطه می باشد. بدین ترتیب پژوهشگران باید با اطلاع از استاندارد ها و چگونگی نگارش مقالات بتوانند مقالاتشان را در این مجموعه بین المللی معتبر به چاپ رسانند.نوشتن مجلات علمی یک فعالیت بسیار رقابتی است و مهم است که این موضوع را درک کنیم که دلایل متعددی برای ریجکت شدن مقاله وجود دارد. علاوه بر این، فرآیند بررسی همگانی مجله، یک عنصر ضروری در انتشارمقاله است، زیرا می تواند تمامی مسائل بالقوه را با یک Manuscript شناسایی کرده و به آن پاسخ دهد.

عنوان مقاله یا Title
عنوان باید مناسب و در بر دارنده ی تحولات به روز جهان باشد : عنوان مورد نظر باید کاملا شفاف ،واضح ،رسا،فاقد پیش داوری ودارای واژگان کلیدی مطالعه باشد. عناوین طولانی سبب کاهش نمره ارزشیابی مقاله می شود . عنوان مناسب می‌تواند شانس بالایی در پذیریش مقاله شما داشته باشد. همچنین موضوع مقاله باید با محورهای ژورنال مربوطه تطابق داشته باشد .

نوشتن اسمی نویسندگان و آدرس ها
آسانترین بخش آماده سازی یک مقاله علمی نوشتن اسامی نویسندگان و آدرس آنها Affiliation میباشد.اسامی نويسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند بايد بطور کامل ذکر شود. همچنين نويسنده مسئول ارتباط با خوانندگان(Corresponding Author) است بايد مشخص شده و آدرس کامل و شماره تلفن وی در اختيار خوانندگان قرار گيرد.

چکیده مقاله یا Abstract
چکیده باید کوتاه، قابل فهم وکامل باشد. از نگاشتن نکات مبهم خودداری نمایید. از ارائه اطلاعات غیرضروری و اضافه گویی خودداری نمایید. ژورنال‌ها معمولا مشخص می‌کنند که اندازه و نوع چکیده به چه صورت باشد. چکیده همانند تبلیغ مقاله است، به گونه‌ای باید نوشته شود که خوانندگان را جلب کند. در چکیده بخش های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیق بصورت خلاصه ذکر می شود همچنین Abstract به صورت نقل قول از زبان خود پژوهشگر با فعل ماضی نوشته میشود. در اکثر ژورنال ها تعداد کلمات چکيده 150 تا 250 کلمه محدود است.

کلمات کليدی Keywords
با ذکر واژه های کليدی در سايتهای علمی می توان مقاله مرتبط را یافت. به طور معمول تعداد اين واژه ها حدود 6-5 کلمه در نظر گرفته می شود. شما می‌بایست از کلمات کليدی استفاده کنید که محتوای عنوان شما را پوشش دهد وکپی کلمات استفاده شده در عنوان نباشند. انتخاب کلید واژه مناسب دارای مزیتی است این که بعد از چاپ مقاله با آن کلمات کلیدی بیشتر دیده شود تا احتمال رفرنس دهی بیشتری داشته باشد. کلمات کلیدی نباید بسیار کلی باشند و همچنین بیشتر از کلماتی استفاده کنید که در چکیده مقاله از آنها استفاده کرده‌اید.

مقدمه مقاله یا Introduction
در این بخش پژوهشگر با نوشتن مطالب کلی توجه خواننده را به سوی موضوع مطالعه جلب می کند. مقدمه يک مقاله ای اس ای ضمن شرح موضوع وبيان مسئله به آن مسئله پاسخ ميدهد که هدف از انجام مطالعه حاضر چه بوده است. در حقيقت با مطالعه مقدمه يک مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تحقيق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک ميکند. متن مقدمه بايد روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه تايپ شود. همانند زیر نوشته شود:
ابتدا یک تعریف از موضوع مورد نظر از قول منابع معتبر .( این منبع باید از همه مهم تر باشد , اعتبار بیشتر سبب جلب توجه بیشتر خواننده می شود ) .سپس مطالب مرتبط با مقدمه را در این بخش قرار دهید.
تذکر: هیچ جمله ای را بدون منبع ننویسید.

روش تحقيق Methods
در اين قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام تحقیق توضيح داده می شود. همچنين نمونه های مورد بررسی، چگونگی نمونه گيری، جامعه هدف، مراحل اجرائی تحقیق و نحوه تجزيه و تحليل داده هاو روش انتخاب حجم نمونه ذکر می شود. در اين قسمت در مورد تغيير بيشتر بحث شده و روش اندازه گيری و ميزان دقت و چگونگی کنترل آنها بيان می شود.

نتایج تحقيق Results
در اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذکر می شود. نتايجی کليدی مطالعه بايد با کلمات روان و دقيق و بدون بزرگ نمايی ذکر شود. برای نوشتن نتایج مطالعه در مقاله ای اس ای باید از مهم ترین جداول و نمودار ها استفاده نمایید . همه جداول و نمودارها را در مقاله قرار ندهید و از طولانی کردن مقاله ها جدا خود داری نمایید .
از روشهای مختلفی برای ارائه نتايج استفاده می شود. از جمله: اعداد، جداول و نمودارها کمک ارزنده ای به ارائه مطلب بطور ساده تر می نمايد اما لازم است داده های جداول و نمودارها به طور کامل تشريح شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در مواردی که از روش ها و آزمون های آماری برای بررسی نتايج و تحليل داده ها استفاده شده باشد، بايد نوع آن نيز ذکر شود.

استانداردهای نگارش مقاله ISI

بحث و نتيجه گيری Discussion
در این بخش باید ابتدا چند نکته مهم را از ادبیات تحقیق بنویسید . سپس نتیجه هر فرضیه را نوشته و پس از آن نتیجه تحقیقات مطالعات دیگر را در رابطه با آن فرضیه بنویسید و بعد این نتایج را با نتیجه خود مقایسه نمایید.
در اين قسمت به تفسير نتايج ارائه شده می پردازيم. همچنين می توان به مقايسه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيری نمود. در صورت لزوم می توان پيشنهادهايی برای انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آينده ارائه داد.

منابع یا Referensce
منابع باید کاملا دقیق نوشته شوند . برای نوشتن منابع می توانید به منابع مقالات منتشر شده توجه نمایید. شما می توانید بخش «دستور العمل های برای مولفین» ژورنال مورد نظر را مطالعه کنید. علاوه بر این، نرم افزارهای مدیریت استناد از قبیل، Procite، End Note، Reference Manager،Zotero Mendeley، Citavi، RefWorks ونیز امکان توسعه دیتابیس مراجع و استفاده از آن برای ایجاد فهرست های منابع به شکل فرمت های مورد قبول ژورنال های مختلف را برای شما فراهم می آورند.

رعایت نکات زیر را نیز فراموش نکنید:

مقاله خود راصرفا برای به چاپ رساندن انتشار نکنید.
برای مقاله خود ژورنال معتبر انتخاب کنید.
اسکوپ و دستورالعمل های مجله مورد نظر خود را با دقت بخوانید.
یک ارتباط خوب بین چکیده و عنوان برقرار کنید.
مقاله مور نظر شما باید به گونه ای استادانه ویراستاری شود.
در کنار Cover Letter, Manuscript را نیز سابمیت کنید.
نظرات داوران را با دقت بررسی کنید.