چگونه به doi یک مقاله علمی ارجاع دهیم

چگونه به doi یک مقاله علمی ارجاع دهیم DOI (مخفف عبارت digital object identifier) یا همان شناسه برنمود رقمی، کدی برای شناسایی یک مقالۀ علمی یا سایر کارهای علمی منتشر شده است. این کد را بنیاد بین‌الملل (DOI (IDF توسعه داد و در سال ۲۰۰۰ به عموم معرفی کرد. برای هر مقاله علمی از سوی ناشر یک کد DOI تعیین می‌شود. در این مطلب قصد داریم ابتدا DOI را معرفی کنیم و سپس چگونگی […]