انواع موضوعات در مقالات isi و isc

انواع موضوعات در مقالات isi و isc

برای نوشتن مقالات isi و isc میتوان هر موضوعی را انتخاب نمود ، البته بسیار مهم میباشد که در نوشتن این نوع مقالات باید اصولی را مندرج با شرایط مقاله و اصول آن رعایت نمود . مانند نوشتن چکیده ، مقدمه ، تشریح و غیره .

در این مقالات شما باید هدف را توسعه و گسترش علم در نظر بگیرید و حرفی تازه در هر موضوعی منتشر نمایید که قبلا تا به حال چنین موضوعی موجود نبوده است یا اینکه موضوعی را انتخاب نمایید و آن را گسترش دهید .
به عنوان مثال در زمینه کامپیوتر شما اگر بخواهید در مورد سخت افزار موضوعی را گسترش دهید در ابتدا موضوع را بررسی مینمایید و یک جوری شجرنامه اون موضوع را ابتدا نوشته و موضوع جدید خود را در مقاله بازگو مینمایید.

مثلا ابتدا آقای x مادر برد را اختراع کرد ، آفی y اسلت گرافیک را بر رویش کار کرد ، آقای z اسلت رم را بر رویش قرار داد و من حالا میخواهم سیستم لن وایرلس را بر روی آن کار کنم .بدین شکل شما میتوانید موضوعی را بر اساس ISI بین المللی و یا ISC جهان اسلام به ثبت و چاپ نمایید .