انواع مقاله ISI و نگارش آنها به سبک APA

انواع مقاله ISI و نگارش آنها به سبک APA

سبک ها و روش های مختلفی برای نگارش مقاله وجود دارد که بایستی قبل از نگارش و ارسال مقاله به مجله با آنها آشنا شد.
مجلات مختلف سبک نگارشی خاصی را برای خود دارد که میباست مقالات بر اساس آن نوشته شوند تا بتوانند از سوی سردبیر این مجلات مورد تائید قرار گیرند. یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین سبک‌های نگارش مقاله، سبک APA می‌باشد. شاید بسیاری از افراد با شنیدن سبک APA به یاد شیوه رفرنس‌دهی APA بیفتند؛ اما حقیقت این است که سبک APA علاوه بر ساختار رفرنس دهی به جزییات بدنه مقاله نیز اشاره دارد. قواعد کلی نگارش مقاله به سبک APA به قرار زیر می باشد:

تمامی سطرهای مقاله نگارش شده به سبک APA بایستی دابل اسپیس (double-spaced) با حاشیه ۱ اینچ باشند.
فونت نگارشی مقاله باید Times New Roman و سایز قلم ۱۲ باشد.
لازم است رانینگ هد که خلاصه ای از عنوان مقاله می باشد، در قسمت بالای تمامی صفحات مشاهده شود و نباید بیشتر از ۵۰ کارکتر باشد.
تیتر مقاله، نام نویسندگان و افلیلییشن (affiliation) یا وابستگی‌های سازمانی نویسندگان باید در صفحه عنوان ذکر شود.
ابسترکت یا چکیده مقاله باید در حدود ۱۵۰ الی ۲۵۰ کلمه باشد.
منابع یا رفرنس‌های ذکر شده در داخل متن باید بصورت جداگانه در صفحه جدید با عنوان رفرنسها ذکر گردند.
دلایل برتریت روش APA بر سایر روشهای رفرنس نویسی
این روش توسط انجمن روانشناسی آمریکا معرفی و تائید شده است.
بسیاری از مجله‌ها و انجمن‌های علمی معتبر بین المللی آن را تائید کرده اند.
فاقد هرگونه ایراد می باشد زیرا دائما مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
این روش با اغلب نرم‌افزارهای رفرنس دهی مانند EndNote سازگار است.
بسیاری از پایگاه‌های اطلاعات علمی آن را تائید کرده اند.

انواع مقاله با شیوه نگارش APA
مقاله انتقادی
مقاله گزارشی
مقاله نظری
مقاله روش شناسی
مقاله موردپژوهی
انواع مقالات علمی با سبک APA

مقاله انتقادی چیست؟

در این نوع مقالات، موضوعات و پژوهش های منتشر شده در گذشته مورد ارزیابی انتقادی قرار می گیرند. اغلب مقالات انتقادی در زمینه رشته های علوم انسانی می باشند در نگارش این نوع مقالات، نویسنده ابتدا مقالات و پژوهش های انجام گرفته در خصوص یک موضع خاص را جمع آوری کرده، آنها را ارزیابی می کند سپس میزان پیشرفت و توسعه پژوهش های کنونی در خصوص آن موضوع را بررسی کرده و نتایج حال و گذشته را مورد تحلیل قرار می دهد.
گاهی نیز اساتید به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با نحوه نگارش مقاله و تجزیه و تحلیل کار های پژوهشی، از آنها می خواهند تا مقاله هایی به این سبک نگارش کنند.

در واقع در یک مقاله انتقادی، نویسنده:

یک مسئله را تعریف می کند و ویژگی های آن را توضیح می دهد.
خلاصه ایی از نتایج پژوهش های قبلی در خصوص یک موضوع خاص را ارائه می دهد تا خوانندگان مقاله را از وضعیت کنونی آن پژوهش مطلع کند.
ارتباطات، تناقضات و اختلافات موجود در مطالعات گذشته را شناسایی و بررسی می کند.
و در آخر پیشنهاداتی برای مراحل بعدی پژوهش ارائه می دهد.
معمولا این نوع مقاله ها دارای 3 بخش صفحه عنوان، متن اصلی و فهرست مراجع و گاها چکیده می باشند.

تعداد کلمات مقاله و رفرنس های استفاده شده، در رشته های مختلف متفاوت بوده و از طرفی سلیقه نویسنده نیز دخیل می باشد.

چکیده مقاله انتقادی شامی بخش های زیر می باشد:

مسئله و موضوع پژوهش
هدف، قضیه و یا ساختار سازمانی مقاله
منابع مورد استفاده
نتیجه گیری

مقاله گزارشی چیست؟

این نوع مقالات بیشتر در رشته های علوم پرشکی و فنی، نوشته می شوند که در آنها افراد پژوهش تجربی خود را تدوین، طراحی و اجرا می کنند. ساختار نگارشی این نوع مقالات کمی پیچیده تر از سایر مقالات انتقادی هستند. این نوع مقالات با ارائه سرنخ هایی به خواننده، مراحل انجام پژوهش را تشریح می کند. این مراحل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه؛ طرح مسئله و بیان اهداف پژوهش
روش ها؛ توصیف روش های به کار رفته در انجام پژوهش
یافته ها؛ گزارش نتایج به دست آمده
بحث؛ تفسیر و تشریح مفهوم یافته ها
یک مقاله گزارشی شامل بخش های زیر می باشد:

صفحه عنوان
چکیده
مقدمه
روش ها
جامعه آماری(افراد یا اشیا تحت پژوهش)
ابزار ها و مواد
فرآیند انجام پژوهش
نتیجه گیری
بحث
مراجع
یادداشت شناسه نویسنده
پی نوشته ها
پیوست ها«در صورت لزوم»
جدول ها به همراه عنوان«هر جدول در یک صفحه جداگانه»
زیرنویس تصاویر
تصاویر بدون زیرنویس«هر تصویر در یک صفحه جداگانه»
تعداد کلمات این مقالات نیز بسته به رشته پژوهشی یا مجلات انتخاب برای چاپ متفاوت است و بر مبنای هدف و محتوای پژوهش تعیین می شود.

محتوای چکیده مقاله گزارشی شامل موارد زیر می باشد:

مسئله مورد پژوهش
بیان ویژگی های جامعه آماری
مواد و روش های آزمایشگاهی
نتایج آماری
نتیجه کلی و مفاهیم کاربردی

مقاله نظری چیست؟

مقاله های نظری از لحاظ ساختاری مشابه مقالات انتقادی می باشد. در این مقاله ها، نویسنده مقالات پژوهشی انجام گرفته در گذشته را بررسی کرده تا فرضیه ای را در یکی از حوزه های مطالعاتی بسط دهد و آن را تشریح نماید. در واقع نویسنده پیشرفت نظری انجام گرفته را بررسی کرده و سعی می کند تا ساختار کلی نظریه را بهبود بخشد و یک نظریه جدید ارائه نماید. از طرفی نویسنده فرضیه های موجود را ارزیابی کرده، معایب آن بررسی کرده و دلایل برتری یک نظریه را بر نظریه دیگر بیان می کند.

محتوای چیکیده مقاله نظری
مسئله و موضوع پژوهش در یک جمله
هدف، قضیه و یا ساختار سازمانی مقاله
منابع مورد استفاده
نتیجه گیری

مقاله روش شناسی چیست؟

این نوع مقالات، رویکردهای روش شناسی جدید، اصلاح و بهینه سازی روش های موجود و ارائه مباحثی پیرامون رویکرد های تحلیل کمی و کیفی به پژوهش گران، محققین و دانش پژوهان دارد. تمرکز این دسته مقاله ها بر روی روش شناسی یا رویکرد تحیلی داده ها است و مطالب حاصل از روش های تجربی صرفا به عنوان یک مثال از آن رویکرد ارائه می شود.

مقاله های روش شناسی در یک سطح قابل دسترس برای تمام پژوهشگران اهل مطالعه ارائه می شوند و با فراهم سازی جزییات کافی به آنها کمک می کنند، قابلیت کاربرد یک روش را درموضوع پژوهش خود ارزیابی نمایند. به علاوه، این مقاله ها به خواننده اجازه می دهند با استفاده از توانایی تحلیل و استدلال خود، رویکرد پیشنهادی را با رویکردهای جایگزین مقایسه کند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در مقاله های روش شناسی، مطالب فنی و پیچیده مانند استنتاج، مستندات آزمایشگاهی و جزییات شبیه سازی در قسمت پیوست ارائه می شود تا میزان خوانایی مطلب افزایش یابد.

محتوای چکیده مقاله ی روش شناسی شامل موارد زیر می باشد:

طبقه بندی روش پیشنهادی
ویژگی های بنیادین روش پیشنهادی
دامنه کاربرد این روش
مقاله مورد پژوهی چیست؟
مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در رشته های علوم فنی و تجربی و مقالات حاصل از این مطالعات، شامل توصیف موضوعات نمونه ی موردی به دست آمده در طول همکاری با افراد یا سازمان ها به منظور طرح یک مسئله و ارائه ابزارها و روش هایی برای حل آن و تشریح موضوعات پژوهشی و نظری مختلف می باشد. در این مقالات، یک جامعه آماری هدف بررسی می شود و نتایج حاصل از پژوهش، بدون در نظر گرفتن هویت افراد، بصورت یک نتیجه گیری کلی ارائه می شود.

محتوای چکیده مقاله مورد پژوهی شامل :

هویت و ویژگی های مربوط به جامعه ی آماری و محل انجام پژوهش
بیان ماهیت یا راه حل مسئله توسط یک نمونه موردی
ارائه نظریه و بیان ضرورت انجام پروژه های بعدی