دسته‌بندی نشده

ترتیب صفحات نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

ترتیب صفحات نگارش پایان‌نامه صفحه سفید صفحه‌ی بسم ا… صفحه‌ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی صفحه‌ی تأییدیه هیئت‌داوران (تصویب‌نامه) صفحه‌ی تقدیم صفحه‌ی سپاسگزاری صفحه‌ی فهرست مطالب صفحه‌ی فهرست جداول […]

دسته‌بندی نشده

چگونگی حضور در جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد

  حضور در جلسه دفاع پایان‌نامه در اغلب دانشگاه‌های دنیا دانشــجویان تحصیلات تکمیلی موظف‌اند پس از اتمام نگارش پایان‌نامه، آن را به دانشــگاه تحویل دهند و پس از تعیین داور […]