انواع شرکت را بشناسیم

برای ثبت شرکت و یا در مراحل بالاتر ثبت برند ابتدا می بایست با انواع آن آشنا باشیم تا بتوانیم شرکت خود را به طور صحیح برقرار نماییم. شرکت‌های تجاری هشت گانه با عنوان های زیر از هم جدا می شوند.
1-سهامی عام‌، سهامی خاص
2-شرکت با مسئولیت محدود
3-شرکت مختلط غیرسهامی
4-شرکت مختلط سهامی
5-شرکت تضامنی
6- شرکت نسبی
7-شرکت تعاونی و تولید و مصرف

تفاوت انواع شرکت ها در چه چیزی است؟ مطابق با قوانین ایران، همه شرکت‎ها دارای شخصیت حقوقی هستند و به انواع مختلفی تقسیم می‏‏شوند که در هر یک، تقسیم اختیارات و مسئولیت‎ها، سرمایه مورد نیاز، نحوه تصمیم گیری و …وجه تمایز میان آنها می‏‏باشد.

۱- شرکت سهامی
شرکت سهامی، شرکت بازرگانی نیز محسوب می‏‏شود حتی اگر در آن امور بازرگانی صورت نگیرد. در این نوع شرکت‎ها سرمایه میان شرکا تقسیم می‏‏شود و هر یک از شرکا نیز به نسبت سرمایه آورده، در مقابل شرکت مسئولیت دارند. در شرکت سهامی نباید تعداد شرکا کمتر از سه نفر باشد.

2-شرکت‎های مختلط سهامی:
شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه هستند. باقیمانده سرمایه، به سهام مساوی تقسیم می گردد و مسئولیت شرکا تا میزان همان سرمایه ای که در شرکت دارند، می‏باشد.

3-شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود یک نوع شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می گردد و هر یک از شرکا، بدون این که سرمایه، سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شده باشد .در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن می باشد. .

4- شرکت تضامنی
شرکتی است که با نام ویژه به منظور امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل می گیرد، که در این نوع شرکت، اگر سرمایه شرکت برای پرداخت دیون و بدهی ها کافی نباشد، هر یک از شرکا برای پرداخت تمام قروض شرکت مسئولیت دارند. هنگام بیان اسم شرکت تضامنی، باید عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا قید شود.

5- شرکت مختلط غیر سهامی
شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام شکل می گیرد، شرکت مختلط غیرسهامی می گویند.

6-شرکت نسبی
شرکتی که به منظور امور تجاری با نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت قرار داده اند، شرکت نسبی نام گرفته است. ذکر عبارت «شرکت نسبی» برای نامگذاری شرکت نسبی ضروری می‏‏باشد.

7-شرکت تعاونی
شرکت تعاونی به دو نوع شرکت تعاونی تولیدی و شرکت تعاونی مصرف تقسیم می‏‏شود. بطور کلی شرکت تعاونی میان گرهی از افراد که ممکن است با یکدیگر نسبت فامیلی یا آشنایی داشته باشند، شکل می ‏‏گیرد. در این شرکت شرکا سرمایه خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می گیرند.

حالا که با انواع شرکت ها آشنا شدید و اقدام به ثبت شرکت می کنید بهتر است که با عنوان ثبت برند هم آشنا شویم.
ثبت برند همان ثبت علامت تجاری می باشد که گاهی افراد به نام خودشان اقدام به این کار می نمایند. که به ثبت برند حقیقی نام گرفه است و همچنین گاهی اوقات با نام شرکت اقدام به این کار میکنند که ثبت برند حقوقی نام می گیرد
هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسیدند و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده بدهند و برای اخذ کد اقتصادی اقدام کنند.

مطابق ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر فرد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیازمند به داشتن کارت بازرگانی هستند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ می شود. کارت بازرگانی به هر ۲ صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرط آن که کلیه شرایط برای هر دو شخص (حقیقی و حقوقی) مهیا باشد یعنی یک شخص می تواند هم به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانی اخذ کند و هم به عنوان یک شخص تاجر نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام بنماید.

بر اساس ماده 6 قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیازمند اند.
دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه هستند که مطابق کارکرد و استفاده ی آن ها در نمونه های 50 -100-150 برگی موجود می باشند.
همه شرکت ها چنان چه کارکردی داشته باشند برای مشخص نمودن عملکرد مالیشان موظف به تکمیل این دفاتر می باشند، عدم اخذ، تکمیل و ارایه دفاتر پلمپ علی الراس شدن شرکت را پدید خواهد آورد.