دسته‌بندی نشده

چگونگی حضور در جلسه دفاع پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد

  حضور در جلسه دفاع پایان‌نامه در اغلب دانشگاه‌های دنیا دانشــجویان تحصیلات تکمیلی موظف‌اند پس از اتمام نگارش پایان‌نامه، آن را به دانشــگاه تحویل دهند و پس از تعیین داور […]