راهنمای نوشتن مقاله انگلیسی روانشناسی به شیوه APA

راهنمای نوشتن مقاله انگلیسی روانشناسی به شیوه APA دربارۀ شیوه‌نامه APA شیوه‌نامه APA (انجمن روانشناسان آمریکا) مهمترین شیوه‌ای است که برای نوشتن مقالات علمی روانشناسی استفاده می‌شود. تقریبا تمام ژورنال‌های […]

نحوه نوشتن چکیده مقاله

نحوه نوشتن چکیده مقاله چکیده به خوانندگان احتمالی می‌گوید که شما چه کاری انجام دادید و یافته‌های مهم تحقیق‌تان کدامند. همراه با عنوان، چکیده مقاله‌تان را تبلیغ می‌کند. چکیده را جذاب […]